top of page

Kullanıcı Dostu Tipografi Hiyerarşisinin 6 Etkili Yolu

Güçlü tipografik hiyerarşi oluşturma, herhangi bir dinamik tasarımın başarısında büyük rol oynar. Önemli bir mesajı iletmek ya da okuyucunun yoluna anlamsız bir metinle taş koymak arasındaki fark, burada yatar.


Eğer yazı tipi, renk ve boşluk gibi metnin temel görsel öğelerini, içeriği organize etmek için kullanabilirseniz, doğru vurguyu oluşturup, iletinizin üzerindeki önemli odağı parlatabilirsiniz.


1. Yazı tipi sınırı


Çok çeşitli yazı tipi kullanmayın. Hiyerarşi oluşturma hedefinin, netlik olduğunu aklınızda bulundurun. 2 farklı yazı tipi kullanımı, güvenilir bir standart oluşturur. Neden? Çünkü, ikiden fazlası dikkatlice kullanılmadığında, dikkat dağıtıcı bir etkiye sahip olabilir. İlginç olan doğal olanla uyum oluşturur ancak karışımın içine bir tane daha atmak, tasarıma öncülük eden ipuçlarının araya kaynamasına sebep olabilir.2. Tamamlayıcı ve kontrast

Tasarımda, serif ve sans-serif eşleştirme her zaman geçerli bir ilkedir. Karmaşık, ilginç ve çoğu zaman şık tırnaklar, basit ve anlaşılır sans-serif’ler, kullanıcı üzerinde gerilim yaratmadan, zahmetsiz bir hiyerarşi oluşturmalıdır.

“Kullanıcıya, başlıklar için bir yazı tipi ve alt metinler için farklı bir yazı tipi sunun.”

Her zaman olmasa da, canlı kontrast arkaplan üzerinde iki farklı yazı tipi kullanmak kullanıcıyı rahatsız edebilir. Tasarım öğelerinin hiyerarşisine, rengine ve dengesine göre karar vermek gerekir. Bu konuda her zaman dikkatli olmakta fayda var.3. Tonlama

Serif ve sans-serif, her zaman bir çift için yeterli olmaz. Tasarım hiyerarşisinde eğlenceli olanı, sert bir sans serif ile dekoratif olanı, ciddi bir serif ile eşleştirmekten kaçının. Her yazı tipi hiyerarşisi, bağlamı içinde kullanıcıya neler aktarıyor, içeriğe ve genel mesaja uyum içinde mi diye önce kendinize sorun.

“Kullanıcı, tonlamanıza her zaman dikkat eder.”

4. Stratejik boyutlandırma

Tip konusuna geldiğimizde ise, durumun en büyük ve en ‘bold’ olanın hayatta kalması şeklinde olduğunu görüyoruz. Vurgulamak istediğiniz nokta, etrafıyla aynı boyuttaysa ya da diğer büyük ve ‘bold’ elementlerle çevriliyse, okuyucu muhtemelen bu kısmı anlamadan geçecektir. Bu sebeple, vurgulamak istediğiniz noktayla, etrafı arasındaki farkı mümkün olduğunca keskinleştirin.

“Yazı tipinin ağırlığını, önemli bilgilere öncelik verecek biçimde seçin.”


5. Kontrast renkler

Tasarımlarda renkler çok görecelidir. Bir insanda bir çağrışım yapan renk, başka birinde bambaşka bir çağrışıma neden olabilir. Bu farklılıklar bazen insanların tercihlerinden kaynaklanırken, bazen kültürel altyapılardan kaynaklanabilir. Renk Teorisi kendi içinde bir bilimdir ve bu alandakilerin kariyerleri, renklerin, farklı insanları nasıl etkilediği üzerine bireysel veya grup olarak çalışmaktan oluşur.Ve, bu alanda yapılacak çok fazla şey vardır. En basitinden, bir saf rengi biraz değiştirmek veya rengin saturasyonunu (doygunluğunu) farklılaştırmak insanlarda bambaşka duygulara yol açabilir. Kültürel farklılıklardan kasıt ise, örneğin bir ülkede mutluluk verici ve canladırıcı olarak algılananın, başka bir ülkede depresif olarak görülebilmesidir.

“Renk, bilgileri sınıflandırmada ve hedef kullanıcılar üzerinde değişkenlik gösterebilir.”

Görselde de görüldüğü üzere, kullanılan renkler nereye bakılması gerektiğini işaret ediyor.
6. Boşluklara dikkat!

Bir mesaja önem kazandırmak için, metinler arasında ve metinlerin çevresinde boşluklar bırakılmalıdır. Tasarım öğesinin çevresindeki boşluklar, kullanıcıda metne karşı istek uyandırır ve odağını korumasını sağlar. Boşluklar, tipografi açısından da önemlidir. Vermek istediğiniz mesajın önem ve dikkat çekiciliğine bağlı kalarak, eşit ağırlıklarda boşluklar kullanabilirsiniz.

“Her şey bir boşluk ile başlar.”

Tasarım öğelerini konumlandırmak, boşluklar ile dengeyi sağlamak, vermek istediğiniz önemli mesajı iletmek, kullanıcının dikkatini toparlaması…Minimallik ve basitlikten geçer.

Makalenin derlenmesinde webdesignerdepot.com’dan yararlanılmıştır.11 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page